EŬROPA KANZONAMIKARO
EUROPEJSKI KRĄG MIŁOŚNIKÓW PIOSENKI

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс     Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс

 
 

Diverslandaj albumoj
Albumy z różnych krajów

el Brazilo

el Francio

el Germanio

el Nederlando

el Pollando

el Ruslando

el Svedio

el Usono

 

 

Kristnaskaj kantoj
Kolędy

Rok-kanzonoj
Piosenki rokowe

Esperantaj kantaroj
Śpiewniki esperanckie

Muzika
ligilaro

Tekstistoj
Tekściarze

Videofilmetoj
Videoklipy

Kantoj alfabete
Piosenki alfabetycznie

Kantoj laŭteme
Piosenki tematycznie

Kantistoj
Pieśniarze

Diskoj laŭjare
Płyty według lat wydania

Diskoj laŭlande
Płyty według krajów

 

Kronika Biesiad piosenki europejskiej
Biesiada piosenki europejskiejVespero de la eŭropa kanzono
Вечер на европейската песен • Večer evropských písniček • Der Europäische Liederabend
Velada de la canción europea • Soireé de la chanson européenne • Вечер европейской песни
La serata della canzone europea • Вечір європейської пісні • The European song party

 

zapraszamy w czwartki, w  godzinach 18-20, Wrocław, ul. Dubois 3, I piętro


Pierwsza biesiada – 17 września 2008

     W naszej pierwszej biesiadzie uczestniczyło tylko kilka osób. Niestrudzenie ćwiczyli śpiew piosenek Maria i Grzegorz. Pozostali buszowali w sąsiedniej sali w komputerach naszej Internetowej Kawiarenki i zastanawiali sie nad rozpropagowaniem biesiad przez Internet.

    W biesiadzie uczestniczyli: Maria Brylowska, Grzegorz Mendyka, Andrzej Olejarz, Jacek Stążka i Edward Wojtakowski,


Druga biesiada – 16 października 2008

      Na drugiej biesiadzie pojawił się nowy adept esperanta – Władysław Salik z synem Pawłem. Obaj zaprezentowali nam swój repertuar po polsku. Obiecali, źe będą się pilnie uczyli esperanta i będą się starali uczestniczyć we wszystkich naszych biesiadach. Bardzo się ucieszyliśmy, bo każda osoba, która biegle potrafi biegle grać z nut jest dla nas na wagę złota.

      W biesiadzie uczestniczyli: Bogdan Dembiec, Zdzisława Kaźmierczak, Pawel Peter, Teresa Pomorska,  Paweł Salik, Władysław Salik, Romana Wańczyk, Edward Wojtakowski i Maria Zdrzalik Grzegorz nie dojechał z powodu 100% zakorkowania ulic Wrocławia tego popołudnia.


Trzecia biesiada – 23 października 2008

     Na naszj trzeciej biesiadzie pojawił sięł Wojtek Ławnikowicz, który gra na różnych instrumentach i śpiewa z akompaniamentem gitary, także piosenki w języku esperanto. Będzie nam miło, jeżeli Wojtek zostanie naszym wrocławskim esperanckim bardem.

Wojtek Ławnikowicz

     Podczas biesiady Wojtek, którego dotychcza zupełnie nie znaliśmy, przedstwił nam swoj  repertuar. Z esperantem zetknął się w szkole i bardzo chętnie śpiewa po esperancku. Prosił, aby mu ułatwić dostęp do archiwalnych nagrań esperanckich audycji radiowych, bo chce doskonalić swą znajomość języka esperanto,. a nie może korzystać z materiałów drukowanych..

W biesiadzie uczestniczyli: Bogdan Dembiec, Wojciech Ławnikowicz, Teresa Pomorska,  Paweł Salik, Władysław Salik i Edward Wojtakowski


Czwarta biesiada – 6 listopada 2008

       Powoli biesiada się rozkręca. Uczestników biesiady powitał przewodniczący Śląskiego Związku Eesperanckiego Adam Pleśnar, który wyraził nadzieję, że z czasem z naszej biesiady wyłoni się jakiś zespół wokalno-muzyczny.

Na zdjęciu: Wojtek Ławnikowicz z gitarą, a przy pianinie Władysław Salik

(foto: Ryszard Grzebielucha)

 

Na zdjęciu: Jadwiga Nowak, Dorota Świejkowska, Teresa Pomorska, Zdzisława Kaźmierczak i Romana Matkowska

(foto: Ryszard Grzebielucha)

      Ryszard Grzebielucha opowiadał o esperanckim zespole muzyczno-wokalnym “Muzilo", który działał przy Oddziale Wrocławskim Polskiego Związku Esperantystów w latach 1969 - 1971. W roku 1969 zespół ten wystąpił na spotkaniu esperantystów w Karl-Marx-Stadt (obecnie ponownie Chemnitz) oraz podczas V Międzynarodowych Wczasów Esperanckich „Złota Polska Jesień“ w Międzygórzu. W roku 1970 wydawnictwo „Muza“ wydało płytę „Bonvenon„ z 4 piosenkami w wykonaniu zespołu „Muzilo“. Była to druga winilowa esperancka płyta gramofonowa wydana w Polsce, a 11-ta płyta esperancka wydana na świecie, można więc śmiało powiedzieć, że Wrocław należy do prekursorów esperanckiej muzyki. Tu trzeba przypomnieć że już w dniu 16 grudnia 1925 roku ówczesne Radio Breslau nadało w swym stałym programie esperanckim kilka pieśni w języku esperanto. W roku 1961 hymn esperancki „La Espero“ zabrzmiał w Dużym Studiu Rozgłośni Wrocławskiej Polskiego Radia podczas XVI Ogólnopolskiego Kongresu Esperantystów. W 1970 roku Zespół „Muzilo“ nagrał dla Rozgłośni Wrocławskiej Polskiego Radia szereg piosenek esperanckich, które wówczas wielokrotnie były emitowane na antenie. Nagrywaliśmy piosenki także dla Redakcji Esperanckiej Polskiego Radia, nadającej program na cały świat w ramach Programu dla Zagranicy. Niestety z powodu szykan ze strony Służby Bezpieczeństwa i władz paszportowych zespół „Muzilo“ nie miał waunków do rozwoju i w 1971 roku każdy z członków zespołu poszedł swoją własną drogą. Leszek Pirtrzykowski zajmuje się muzyką w Austrii, Włodzimierz Szomański stworzył w 1978 roku zespół „Spirituals Singers Band“, a Mariusz Domaszewicz, po ukończeniu Wydzialu Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej, został aktorem teatralnym. Pozostali członkowie ułożyli swe życie poza muzyką.

      Podczas tej biesiady śpiewaliśmy piosenki „Eta blanka domo“, „Infanoj de Pireo“ i inne,  Na życzenie przedstawicielek polskiej sekcji IKUE ćwiczyliśmy „Jen mia preĝo“ z ekumenicznego śpiewnika „Adoru“.

      W biesiadzie uczestniczyli: Bogdan Dembiec, Ryszard Grzebielucha, Zdzisława Kaźmierczak, Wojciech Ławnikowicz, Romana Matkowska, Jadwiga Nowak, Adam Pleśnar, Teresa Pomorska, Paweł Salik, Władysław Salik, Jacek Stążka, Dorota Świejkowska i Edward Wojtakowski.


Piąta biesiada – 20 listopada 2008

    Ćwiczyliśmy wersję polską i esperancką  „Cygańskiej ballady“ – piosenki bardzo popularnej wśród  polskich harcerzy i turystów. Esperanckiego przekładu dokonal Edward Wojtakowski. Śpiewaliśmy też „La ciganaro“ (Cyganeria) w przekładzie Romana Dobrzyńskiego, „Eta blanka domo“ (Mały biały domek) – autor prxzekładu jest nam nieznany, „Infanoj de Pireo“ (Dzieci Pireusu) w przekładzie Edwarda Wojtakowskiego, „Santa Luĉia“ i inne piosenki po esperancku.

    Wojtek Ławnikowicz zaśpiewał solo po esperancku piosenkę „Budapeŝto“, a Julian Piekiełko zaprezentował po polsku piosenkę, która powstała w obozie dla internowanych po 13 grudnia 1981 roku, właśnie na melodię włoskiej piosenki „Santa Lucia“. Spotkało się to z żywym sainteresowaniem obecnych i na ich życzenie Julian zaprezentował także wiele innych piosenek z okresu stanu wojennego.

     W biesiadzie uczestniczyli: Bogdan Dembiec, Małgorzata Dembowska, Wojciech Ławnikowicz, Romana Matkowska, Elżbieta Pachura, Julian Piekiełko, Teresa Pomorska, Władysław Salik, Pelagia Stawiarska i Edward Wojtakowski.


Szósta biesiada – 18 grudnia 2008

Elkoran bonvenon!


Aktualizacja: grudzień 2008

Bonvolu skribi al Kanzonamikaro

Kodowanie: Unikodo UTF-8

Aktualigo: decembro 2008

Napisz do Kanzonamikaro

© Worsten 2008