EŬROPA KANZONAMIKARO
EUROPEJSKI KRĄG MIŁOŚNIKÓW PIOSENKI

     
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс

Diverslandaj albumoj
Albumy z różnych krajów

el Brazilo

el Francio

el Germanio

el Nederlando

el Pollando

el Ruslando

el Svedio

el Usono

 

Forumo

Kantoj alfabete
Piosenki alfabetycznie

Kantoj laŭteme
Piosenki tematycznie

Kantaŭtoroj

Diskoj laŭjare
Płyty według lat wydania

Diskoj laŭlande
Płyty według krajów

Tekstistoj

Kristnaskaj kantoj
Kolędy

Rok-kanzonoj
Piosenki rokowe

Esperantaj kantaroj
Śpiewniki esperanckie

Muzika
ligilaro

Tradukitaj kanzonoj
Piosenki przetłumaczone

Videofilmetoj
Videoklipy

 

Tekstoj

Abio vi

Jingle bells

Paca nokto

Polaj kristnaskaj kantoj

Diversaj

 

Polaj kristnaskaj kantoj

 

Przybieżeli do Betlejem

Przybieżeli do Betlejem,
Grając skocznie dzieciąteczku na lirze:
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie, z zerca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli: co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Oto mu się wół i osioł kłaniają,
Trzej królowie podarunki oddają.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

I anieli gromadą pilnują
Panna czysta wraz z Józefem pilnują
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Poznali Go Mesjaszem być prawym
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

My go także Bogiem, Zbawcą już znamy
I z całego serca wszystko kochamy
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Alrapidis Betleĥemon paŝtistoj

Alrapidis Betleĥemon paŝtistoj
Kaj ekaŭdis ĉiuj gaje al Kristo:
Gloro al Di' supere, gloro al Di' supere,
Pac' al hom' surtere.

Kun omaĝo kaj kun donoj en manoj
Ili kore alsalutis l'infanon:
Gloro al Di' supere, gloro al Di' supere,
Pac' al hom' surtere.

 

  Tradkis: Henryk Paruzel
   
Esperanta teksto kun melodio troviĝas en:
1. Kristnaskaj kantoj de Jan Kos. Nowy Sącz 1990, p. 8
2.Adoru. Ekumena diserva libro. 3001, p. 541

Melodia / Melodio: Plik / Dosiero MIDI


 

 

Bóg się rodzi, moc truchleje

Di' naskiĝas, forto falas

   
Bóg się rodzi, moc truchleje:
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnicje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny, Król na wiekami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało
Witać Go przed bogaczami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Potem i króle widziani
Cisną się między prostotą
Niasąć dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto.
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Podnieś rekę, Boże dziecię,
Błogosław Ojczyzne miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę, swą siłą,
Dom nasz i majętność całą,
I wszystkie wioski z miastami.
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Di' naskiĝas, forto falas,
Mond-sinjoro nude tremas;
fajro frostas, brilo palas,
Senfinulon limoj tenas:
Fil' de gloro en mizero;
Vivon Morto jam strangolas.
Vort' karniĝis sur la tero,
inter ni kunloĝi volas.

Kio grandas pli ol tero?
Di' rezignas Sian ĝojon.
Ne plezuro, sed sufero
sekvas Lian homan vojon.
Por nin savi de l' kolero
kiel pek-ofer' Li rolas.
Vort' karniĝis sur la tero,
inter ni kunloĝi volas.

Li, en povra stal' naskito,
trogon havas, ne lulilon.
Brutoj staras ĉe la lito,
 fojno kovras Dian Filon.
Malriĉuloj kun sincero
Lin salutas, Lin konsolas.
Vort' karniĝis sur la tero,
inter ni kunloĝi volas.

Venis reĝoj eksterlandaj
Kun simpluloj lin adori
Kaj donacojn donis grandajn:
Incenserojn. mirhon, oron.
Dio ĉiujn donoferojn
Miksis kore kaj petole.
Vort' karniĝis sur la tero,
inter ni kunloĝi volas.

Levu manon, Di-infano,
nian karan landon benu,
ke konsil' al ni kaj sano
kaj per Vi bonfarto venu.
Vi fortigas en espero,
kiam Vi al ni parolas.
Vort' karniĝis sur la tero,
inter ni kunloĝi volas.

   
  Tradukis Henryk Paruzel
   
Esperanta teksto kun melodio troviĝas en:
1. Kristnaskaj kantoj de Jan Kos. Nowy Sącz 1990, p. 10
2.Adoru. Ekumena diserva libro. 3001, p. 562
Melodia / Melodio: Plik / Dosiero MIDI

   

Madono de la Espero

   

 

 

Nie było miejsca dla Ciebie

Por Vi ekmankis la loko

    laŭ „Adoru“:
Nie było miejsca dla Ciebie
w Betlejem w żadnej gospodzie
i narodziłeś się, Jezu,
w stajni, w ubóstwie i chłodzie.
Por Vi ekmankis la loko
en betleĥema gastejo,
kaj Vi naskiĝis, Jesuo,
en povra frida bestejo.
En betleĥema gastejo
Por Vi ekmankis la loko,
Kaj Vi naskiĝis, Jesuo
En frida stal', en la trogo.

     Nie było miejsca, choć zszedłeś
     jako Zbawiciel na ziemię,
     by wyrwać z czarta niewoli
     nieszczęsne Adama plemię.

Nie było miejsca, choć chciałeś
ludzkość przytulić do łona
i podać z krzyża grzesznikom
zbawcze, skrwawione ramiona.

     Nie było miejsca, choć szedłeś
     ogień miłości zapalić
     i przez swą mękę najdroższą
     świat od zagłady ocalić.

Gdy liszki mają swe jamy
i ptaszki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie brakło gospody,
Tyś musiał szukać żłóbeczka.

     A dzisiaj czemu wśród ludzi
     tyle łez, jęków, katuszy?
     Bo nie ma miejsca dla Ciebie
     w niejednej człowieczej duszy!

     Por Vi ekmankis la loko,
     Kvankam Vi venis sur Teron,
     Adaman damnon nuligi,
     al ni redoni ĉielon'.

Kaj kvankam esti Vi volis
por ni de l'vivo la pano,
kaj nin por ĉiam regali
per paco, ĝojo kaj amo.

     Kaj kvankam teren Vi venis
     ĉielan fajron bruligi,
     per Via nobla sufero
     de l' mond' pereon haltigi.

Dum vulpo kavon posedas
kaj birdo sian nesteton,
por Vi ekmankis gastejo,
Vi devis serĉi trogeton.

     Kaj kial inter la homoj
     militoj estas kaj krimoj?
     ĉar por Vi mankas la loko
     en multaj homaj animoj.

 
Muziko de  J.A. Gwoździowski. Korusa prilaboro de Jan Łoś. Pola Teksto de Mateusz Jeż. Tradukis Edward Wojtakowski
 
Esperanta teksto kun melodio troviĝas en:
1. Kristnaskaj kantoj de Jan Kos. Nowy Sącz 1990, p. 13
2.Adoru. Ekumena diserva libro. 3001, p. 572

Melodia / Melodio: Plik / Dosiero MIDI


 

 

Gdy śliczna Panna

Kiam Maria estis ĉe lulilo

   
Gdy śliczna Panna Syna kołysała,
z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Lili lili laj, moje Dzieciąteczko,
lili lili laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
pomóż radości wielkiej sercu memu.
Lili lili laj, wielki Królewicu,
lili lili laj, niebieski Dziedzicu.

Sypcie się z nieba, śliczni Aniołowie,
śpiewajcie Panu, niebiescy duchowie.
Lili lili laj, mój wonny Kwiateczku,
lili lili laj, w ubogim żłóbeczku.

Cicho wietrzyku, cicho południowy,
cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy.
Lili lili laj, mój wdzięczny Synaczku,
lili lili laj, miluchny robaczku.

Śpijże już wdzięcznie, moja perło droga,
niech Ci snu nie rwie żadna przykra trwoga.
Lili lili laj, mój śliczny rubinie,
lili lili laj, póki sen nie minie.
Kiam Maria estis ĉe lulilo,
ĝoje ŝi kantis tie al Di-Filo:
Li li li li la – mia infaneto,
Li li li li la – bela Sinjoreto.

Ĉia kreaĵo kantu al Sinjoro,
helpu al granda ĝoj' de mia koro:
Li li li li la – mia Di-reĝido,
Li li li li la – Ĉielheredido.

Flugu desupre hela anĝelaro,
Kantu Sinjoron tuta spiritaro:
Li li li li la – floro bonodora,
Li li li li la – Di' entroge plora.

 
  Tradukis Henryk Paruzel

 

Esperanta teksto kun melodio troviĝas en:
1. Kristnaskaj kantoj de Jan Kos. Nowy Sącz 1990, p. 28
2.Adoru. Ekumena diserva libro. 3001, p. 567
Melodia / Melodio: Plik / Dosiero MIDI


 

 

xx

xx

   
   
   
   

 

 

xx

xx

   
   
   
   

 

 

xx

xx

   
   
   
   

   

     

Aktualigo: septembro 2008

Bonvolu skribi al Worsten

Kodado: Unikodo UTF-8

Aktualizacja: wrzesień 2008

Napisz do Worsten

© Worsten 2004